Villkor för Ölavtalet

Tjänstevillkor

Allmänt

Ölavtalet.se är en tjänst från Norrlands Guld Alkoholfria. Tjänsten är en del i en marknadsföringskampanj som går ut på att få människor att ses mer, en kampanj som bland annat omfattar Ölavtalet.se, reklamfilm, utomhusreklam och annonser. Tjänsten kommer finnas tillgänglig t.o.m. december 2019.

Vi kan inte ta ansvar för deltagande parters agerande, parternas avsikter med nyttjandet av tjänsten, fullföljandet av bokningar eller agerande i relation till tjänsten. Vi förbehåller oss dock rätten att begränsa tillgång till tjänsten i händelse av missbruk.

För att ingå ett bindande ölavtal med vår tjänst måste du ha fyllt 20 år.

Norrlands Guld Alkoholfri ägs av Spendrups Bryggeriaktiebolag.

En ”öl” enligt Ölavtalet är valfri alkoholfri eller alkoholhaltig dryck. Du behöver alltså inte ta en Norrlands Guld Alkoholfria för att uppfylla dina förpliktelser. Men varför skulle du välja något annat?

Information om personuppgiftsbehandling på ölavtalet.se

Ölavtalet.se tillhör Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr. 556079-6871, ”oss” eller ”vi”). När du besöker och använder Ölavtalet.se kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig. Vi är personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla tjänsten (intresseavvägning). Fortsätt läsa nedan för att ta del av fullständig information om vår personuppgiftsbehandling och information om dina rättigheter.

Läs fullständig information om personuppgifter vi behandlar.

Scrolla till botten för att godkänna