Juridiskt bindande Ölavtal

Följande parter har skrivit avtal om att ta en öl ihop:

AvsändarePart 1

&

MottagarePart 2

Datum

Tid

Plats
Parterna har skrivit avtal om följande: