1. Föreslå ett Ölavtal och skicka till en vän
  2. Vänta på att din vän ska acceptera inbjudan
  3. Nu kan ni signera,
    först när båda har skrivit under blir avtalet gällande
  4. Skål för att vara tillsammans för en stund!
    (PS. Avtalsbrott kan leda till vite på 500 kr)
Gå vidare!